המלאכית

מיצב עבור Burn InMotion 2018
הוצג גם באירועי שדרת החדשנות DLD של עיריית תל-אביב