הקוסם
מיצב אינטראקטיבי

המיצב הוכן עבור מידברן 2016, בתמיכת עמותת מידברן ובסיוע קרן האמנות של העמותה.
הוא הוצג גם בפסטיבל יערות מנשה 2016.

בבסיס המיצב עומדת "מכונת תקווה ואמונה" המופעלת על ידי הקוסם.

הקוסם, איש חזון רב פעלים, שופע ערכים ותובנות, בעל יכולות מכניות רבות השראה.

שוב ושוב אנו חווים את רמת התחכום של מעשה קסמיו, את יכולותיו הוירטואוזיות.

ושוב ושוב אנו מתנפצים ומתרסקים עמו כשהחזון המופלא של מעשה הקסמים נמוג

בקול דממה דקה.

כצופים במיצב - גם אנו, כמו הקוסם, חוקרים ומפעילים (דרך סיבוב המנואלה והפעלת המנגנון) את תהליך התעצמות האמונה.

אנו חווים חידוד של התעצמות האמונה עד לנקודה אקסטטית. בפעולה האקטיבית המכנית אנו יוצרים טקס תקווה משלנו.

ליבת המיצב היא הפער בין המעוף, בין העוצמה המשתקפת במעשה הקסמים,
לבין חוסר ההשפעה המוחלט של חזונו של הקוסם על המציאות.

רציתי לברוא מציאות אחרת - ולא צלחה דרכי.

הרגשתי צורך להתעלות מעל לכישלון ולבנות דגם... מכונה שמייצרת תקווה.


המכונה נלעגת במקצת.

הקוסם מפעיל אותה וחווה שוב ושוב את חוסר יכולתו לייצר קסמים.

אך היופי מונח בבסיס ההפעלה, בהתלהבות המשתקפת בסיבוב האלמנטים.

המכונה הזו, הדגם הזה, משקף את האמונה שלי - ולצורך כך את האמונה של בן דמותי, הקוסם.

דגם כזה יכול לעזור לי להמשיך להאמין שאוכל לברוא מציאות אחרת.


סימונה דר לוריא