X O
איקס עיגול
מיצב אינטראקטיבי

מיצב עבור מידברן 2017, בשיתוף עם לימור וייסהמיצב איקס-עיגול מתקיים במבנה הנדסי מתומן, בהקבלה לחלל הקוגניטיבי הפנימי בו מתקיימת התפישה.

במבנה פועלים ייצוגים מתחלפים בדינמיקה של גילוי והסתרה. הייצוגים – שלושה אלמנטים שסובבים על צירם, המייצגים שלושה מצבי תודעה, מצבי חלום.

גילוי כל ייצוג מתאפיין בהסתרה של שני הייצוגים האחרים.

תקווה – דמות המפנה מבטה כלפי מעלה, מוקפת בעיגול.

סיוט – דמות נופלת, תחומה באיקס.

חלום צלול – מראה המשקפת את הייצוגים האחרים.

המבנה כולל 8 דפנות, בכל דופן 3 משולשים הסובבים על צירם. בכל משולש 3 ייצוגים.

על ידי הבחירה האינטראקטיבית האישית שלנו לסובב את הייצוגים על צירם – אנו יוצרים תמונה המשתנה כל הזמן של תפישת המציאות שלנו. חווים את היכולת לבחור בחלום הצלול, בראייה המודעת של השלם.

Tic tac toe

אני מפנה מבטי,

אני נשארת עומדת. זה רק היקום סובב על צירו.

אני במעגל עכשיו.

לשבריר שניה, חמקמק, אופקים נפרשים בפניי. גלקסיות זוהרות ממרחק. כל מה שטרם נוצר, רומז על היווצרותו.

שדות ירוקים מנביטים לי עתיד ושמחה. אני חולמת תקווה.

Tic tac toe

נשארתי עומדת.

זה רק היקום שוב סבב על צירו.

אני איקס עכשיו.

כשאני מפנה מבטי קדימה – איני רואה את המתרסקים מאחור.

אנשים נופלים שם, מאחור, קופצים מחויטים אל הסוף.

אני חולמת סיוט.

Tic tac toe

נשארתי עומדת, זה רק היקום שוב סבב על צירו.

אני בחלום צלול עכשיו.

אני רואה, בו זמנית, את כל האפשרויות.

איני מפנה מבטי. גלקסיות זוהרות ממרחק, שדות נפרשים אל האופק – כשאני אוספת אליי את הצער והאובדן של אלו המתרסקים מאחור.

היקום משלים את הסיבוב של צירו.